גאולה מרוק-כהן | הדפסים

   
 
   
 
   
 
   
עלים, 2016
תצריב שעווה רכה
40 / 25 ס"מ
עלים, 2016
תצריב, שעווה רכה
25 / 40 ס"מ
מסגרת #3, 2016
תצריב, גיר שמן
40 / 50 ס"מ
תוהו, 2016
תצריב, גיר שמן
40 / 50 ס"מ
קיקיון, 2016
מונופרינט, תצריב, שעווה רכה
42 / 64 ס"מ
ליקוי #1, 2016
תצריב, שעווה רכה
60 / 60 ס"מ
מארג #2, 2016
תצריב,גיר שמן
42 / 64 ס"מ
מפל #1, 2015
מונופרינט
54 / 47 ס"מ
ברוש ירוק, 2015
מונופרינט
54 / 47 ס"מ
מפל #2, 2015
מונופרינט
54 / 47 ס"מ
מפל #3, 2015
מונופרינט
54 / 47 ס"מ
מפל #4, 2015
מונופרינט
54 / 47 ס"מ
צמד, 2015
מונופרינט
54 / 47 ס"מ