גאולה מרוק-כהן | הדפסים

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
תל פאחר
תצריב
52 / 73 ס"מ

תל פאחר
תצריב
52 / 73 ס"מ
נוף
חיתוך לינולאום, שין – קולה
55 / 52 ס"מ
ברושים
תצריב חומצה חיה
42 / 93 ס"מ
שלושה ברושים בכחול ואפור
תצריב, גיר שמן על אקווטינטה
68 / 49 ס"מ
מלא – חסר
אקווטינטת סוכר
32 / 75 ס"מ
שביל בעמק
תצריב, אקווטינטה
25 / 70 ס"מ
ברושים כחולים
תחריט יבש על שקף
70 / 47 ס"מ
ברושים ושדה חיטה
אקווטינטת סוכר, חומצה חיה
45 / 45 ס"מ
נוף הרים
תצריב, אקווטינטה
35 / 56 ס"מ
מנרה V
תצריב, אקווטינטה
19.5 / 35.5 ס"מ
נוף טרשי בחורף
תצריב, גיר שמן על אקווטינטה
20 / 44 ס"מ
נוף טרשי בקיץ
תצריב, גיר שמן על אקווטינטה
46 / 44 ס"מ
נוף
הדפס לינולאום
55 / 52 ס"מ
נוף רחוק
תחריט יבש
14.5 / 63 ס"מ
נוף בארבעה צבעים
תצריב, אקווטינטה
14.5 / 63 ס"מ
פרגים
שעווה רכה, מונוטייפ
32 / 25 ס"מ
עצים בירוק
תצריב, אקווטינטה
14.5 / 44 ס"מ
שביל מתפתל II
מונופרינט
24 / 34 ס"מ
יער נורבגי
תצריב צילומי, אקווטינטה
30 / 24.5 ס"מ
ברושים לבנים
תצריב
47 / 35.5 ס"מ
לבד
צריבה עמוקה, אקווטינטת סוכר
39 / 15 ס"מ
ברושים באופק
תצריב, אקווטינטה
22.5 / 25.5 ס"מ
הר כנען
אקווטינטה, גיר שמן
35 / 25 ס"מ
ארבעה ברושים
אקווטינטה, תחריט יבש
29.5 / 15 ס"מ
בדרך לעין חרוד
אקווטינטה, תחריט יבש
15 / 23 ס"מ
ברושים כהים
אקווטינטה, צריבה חופשית
14 / 22 ס"מ
שביל מתפתל I
מונופרינט
22 / 27 ס"מ
רישום בשחור לבן
צריבה עמוקה, אקווטינטת סוכר
12 / 25 ס"מ
נוף באפור
תצריב ואקווטינטה
10 / 49 ס"מ
חלון בקולורדו
תצריב, שעווה רכה
14 / 7 ס"מ
הרים ירוקים
תצריב, אקווטינטה
22 / 27 ס"מ
עצים זקופים
מונופרינט
29 / 39 ס"מ
שדה והרים
תצריב, אקווטינטה
17 / 24 ס"מ
חורף
תצריב צילומי
25 / 34 ס"מ
סתיו
תצריב צילומי
25 / 34 ס"מ
אביב
תצריב צילומי
25 / 34 ס"מ
צל
תצריב, אקווטינטה, אקווטינטת סוכר
32/45 ס"מ
הר כנען
תצריב, אקווטינטה
35/25 ס"מ
עצים שחורים ופרחים אדומים
מונוטייפ, 26/74 ס"מ
היביסקוס
מונופרינט, תחריט יבש
22/22 ס"מ
ברוש לבדו
תצריב, מונופרינט, אקווטינטה
40/20 ס"מ
ברוש כחול עם ברושים באופק
הדפס לינוליאום
20/52 ס"מ
קומקום
שין קולה, תצריב צילומי
30/25 ס"מ
ניצנים
אקווטינטה, שעווה רכה
25/20 ס"מ
שני ברושים
אקווטינטת סוכר
50/20 ס"מ כל-אחד
נוף בכחול
מונוטייפ
38/30 ס"מ